Bygga staket med markskruv

Att använda markskruv vid bygge av staket är ett väldigt effektivt och tidsbesparande sätt att få upp sitt nya staket. Själva staketet kan byggas på samma sätt som när du gräver ner eller gjuter plintar men när du använder markskruv så slipper du att vända upp och ner i trädgården som annars brukar bli fallet.

Bygga staket med markskruv + Jordskruv

 

Markskruvens fördelar

Utöver att det inte blir någon åverkan på underlaget eller trädgården så är fördelarna ett montage som sparar in mycket tid och arbete. Eftersom vi sätter skruvarna i orörd mark så blir resultatet stabilare än en betongplint som grävs ner. Om du ska montera något vid en befintlig anlagd asfalt- eller stenyta så blir markskruvens fördelar extra tydliga. I asfalten så kan vi borra ett hål och sätta skruven rakt genom det och ner i backen. Vid en stenbeläggning så kan vi enkelt lyfta på en natur- eller en kullersten och sätta skruven där. Normalt sätt så måste man bryta upp den anlagda ytan och gräva ett större hål som sedan ska återfyllas och ytan ska lagas.

Olika skruvar för olika markförhållanden och jobb

Vi har fyra olika grundmodeller av skruvar. För att sätta ett staket används i första hand stolpskruven vid montage av trästaket eller rörskruven vid montage av staket i stål eller metall. Både stolp- och rörskruven finns i olika längder och dimensioner beroende på jordarten, vilka dimensioner som ska användas och vilka laster som skruvarna ska klara av.

När passar inte markskruv för att bygga staket

I de allra flesta fall så är markskruven en effektiv och stabil metod för förankring av olika typer av byggnation och montage av saker som ska sitta fast i marken. Men det finns så klart tillfällen då markskruv inte lämpar sig. Detta gäller t.ex. om du har berg där du ska bygga. Vid dessa fall så gäller som vanligt att man istället borrar hål i berget och förankrar med en dubb i stål. Om ett staket t.ex. delvis går över berg så kan vi hjälpa dig att sätta markskruv där det inte är berg och sätta en dubb där det är berg.
Andra exempel på när markskruv inte lämpar sig är om marken är nyschaktad ner till en nivå om 50 cm eller djupare. Då behöver marken först sätta sig innan ett bra och stabilt montage kan utföras. EXTREMT stenig mark kan vara ett problem, men i de allra flesta fall så kan vi montera markskruv även i stenig mark i och med att vi förborrar för alla skruvar och då spräcker stenar upp till ca 30 cm diameter.

Andra exempel på byggnation med markskruv

När det gäller byggnation i och runt en trädgård så finns bl.a. följande användningsområden:

  • • Bygga altan eller trädäck med markskruv
  • • Bygga friggebod med markskruv
  • • Bygga Attefallshus med markskruv

Andra sammanhang där markskruven är effektiv är t.ex. vid montage av cykelställ, parkeringsavskiljare, skyltar, soptunnor, bryggor, lekplatser etc.

 

 

 

Vill du också bygga ett staket med markskruv?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig redan idag
och svarar på dina frågor.
Du kan även ringa oss: 010-110 34 02

 

 

← Fler byggtips