Bygga altan eller uteplats - Sluta Gräv AB Skip to main content

Vad är en altan

Vanliga benämningar av altan i talspråk är trädäck, terrass, soldäck, uteplats, veranda och däck. Boverket anser att en altan är en konstruktion som är upphöjd i förhållande till den underliggande marken.

Enligt Svenska Akademins Ordlista är en altan en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. En altan kan alltså vara byggd i olika höjder, storlekar och former. Det gemensamma är att det är en trätrall som ligger på någon form av fundament en bit ovan mark.

Bygga altan eller uteplats, saker du bör fundera kring innan du bygger altan

Altan och bygglov

Du kan behöva bygglov till din altan, reglerna varierar från kommun till kommun. Om du behöver bygglov eller ej beror helt enkelt på vart du vill bygga, hur du vill bygga och vart ditt hus ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Altaner kan alltså kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad, tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende mycket. Detta blir många gånger fallet när altangolvet får en viss höjd över marken. Framför allt när altanen byggs på sluttande mark och det skapas ett utrymme under altanen kan du behöva tänka på detta.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Hur vet du hur hög din altan är?

I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov. Du mäter höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån.

Läs mer om eventuella bygglov på Boverkets hemsida.

Bygga utan plint

Du kan bygga altan utan plint. Har du till exempel stenplattor kan du bygga direkt på dem. Ett annat sätt att bygga altan utan plint är att välja markskruv som fundament. Då slipper du förarbetet med marken och den omliggande marken förblir orörd eftersom du slipper gräva eller använda tunga maskiner som förstör gräsmattan.

Slutresultatet då man byggt en altan eller uteplats med markskruvar skiljer sig inte nämnvärt från då man lagt grunden med betongplintar. Den enda skillnaden är egentligen att regelverket vilar på ett antal stålstolpar som skruvats ned i backen. Stabiliteten är förstås den samma.

Du kan med andra ord vara helt säker på att strukturerna håller. Det finns i dagsläget helt enkelt inte något snabbare eller enklare sätt att installera en grund till ditt byggprojekt på. Efter att markskruvarna väl monterats kan byggarbetet nämligen påbörjas direkt.

Att installera markskruv går fort. Oftast kan byggprojektet påbörjas redan samma dag. Och om det skulle visa sig att det uppstått nivåskillnader, kan skruvarna enkelt korrigeras, tas bort eller bytas ut. Till följd av detta sparar förstås även du värdefull tid. Att gjuta i betong kan däremot ta upp emot en vecka (se vår tidsjämförelse nedan), och att transportera färdiga plintar är både mödosamt och tidsödande. Med markskruv kommer du däremot ha ett byggfärdigt fundament inom loppet av några timmar.

Spara ryggen samtidigt som du sparar tid med markskruv.

Läs mer om montering av markskruv

Det viktiga förarbetet

Några av svårigheterna med att bygga en altan eller uteplats är att det behövs beredas plats för markarbetet. Såvida du inte gräver för hand, måste grävmaskiner och annan apparatur fraktas till och från platsen. Är det trångt på tomten skapar detta förstås ytterligare problem med markarbetet. Dessutom kan årstiden spela en avgörande roll för hur smidigt arbetet fortlöper. På vintern kan exempelvis tjälen försvåra grävandet. Bestämmer man sig för att själv gjuta plintarna kan perioder med mycket nederbörd i sin tur även försvåra gjutningsarbetet.

Med markskruv slipper du emellertid allt detta, vi kommer lätt in med våra handburna maskiner och kan installera året unt, även under vintern. Oavsett om ditt hus vilar på mark av sand, lera, jord eller småsten, så installerar vi markskruvarna obehindrat så du kan komma igång med ditt byggande.

En av många fördelar med markskruv är förstås att du slipper grävarbetet. Du behöver alltså inte vända upp och ner på hela trädgården eller förstöra gräsmattan med tunga maskiner. Inte minst slipper du spadar, grävmaskiner och alla de kringliggande moment som detta medför. En stor del av jobbet med altanbyggen brukar dessutom vara att frakta stenarna och jordmassorna från platsen. Detta slipper du förstås också.

Vad lägger man under altanen?

När du ska bygga altan är det viktigt att göra ett ordentligt förarbete, du kan till exempel välja att lägga markduk för att förhindra att ogräs växer upp genom trallen på altanen. Du kan även välja att lägga grus eller både och. Det är dock inget måste, eftersom solen inte kommer åt marken under altanen minskar växtligheten och beroende på vart du bor och hur den kringliggande naturen ser ut, kan växtligheten under trädäcket bli nästintill obefintlig. Väljer du att lägga markduk och sedan grus kan vi med Sluta Grävs markskruv enkelt installera grunden till din altan ändå. Vi förborrar och skruvar helt enkelt igenom underlaget.

Välj träslag och material till altanen

Att så många väljer trä till sin altan beror till stor del på att trä ger en naturlig känsla samtidigt som det är varmt och skönt att gå på. Tryckimpregnerad furu är fortfarande det vanligaste valet men det finns fler alternativ på underlag.

Vill du välja något annat träslag än tryckimpregnerat furu så finns det varianter som har en naturlig motståndskraft mot röta, exempelvis ek, lärk och olika regnskogsträslag. Idag finns också komposittrall som består av träfibrer och plast. Även bambukomposit finns att tillgå. Tänk på att göra medvetna val, din altan skall stå länge, det kan vara värt att lägga lite mer pengar initialt för att få din drömaltan. Materialet skall vara slitstarkt, konstruktionen hållbar och säker. Tänk även på att det finns många val som gör din altan så miljömedveten som möjligt.

Det kan kännas som om det är mycket att tänka på för att välja rätt. Fundera först på vad som är viktigast för dig – utseende, miljömärkning, egenskaper, pris eller underhåll. Oavsett vilket trallvirke du väljer till altanen ska du alltid välja tryckimpregnerat virke till den underliggande konstruktionen.

Välj rätt skruv till trallen och bärlinorna

Vilken typ av skruv som används är också viktigt, speciellt i utsatta förhållanden. Korrosionsklass C4 och C5 är de som ska användas vid altanbygge. Korrosionsklass C4 kan du använda vid normala förhållanden men om altanen är belägen vid en pool, sjö, uppfart som saltas eller annat område som gör den utsatt bör klass C5 användas, vilket ofta är en typ av rostfri skruv.

Dölj skruvarna på trallen

Många väljer att dölja skruvarna på trallen för att det är snyggare så helt enkelt. Du kan få detta resultat genom att använda ett trallverktyg för dolt montage, det är ett mycket smidigt verktyg som ger dig rätt distans mellan brädorna och gör det väldigt enkelt att montera. Du bör undvika att försänka skruv på trallen då det riskerar fuktangrepp på trallen när vatten samlas i hålen. Väljer du att sätta skruven synligt så dra inte skruven för djupt, trä är ett levande material som sväller och torkar beroende på säsong.

Vill du sätta staket runt din altan?

Om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov även klä in uteplatsen med staket som är max 1,8 m högt. Avståndet 3,6 m gäller även om du vill sätta upp ett skärmtak på max 15 kvm över uteplatsen. Men om uteplatsen ligger närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs att grannarna ger sitt medgivande för skärmtak och staket. Du ska alltid ta ett sådant medgivande skriftligt så gäller det även om grannhuset får nya ägare.

Du kan nästan alltid sätta upp staket runt uteplatsen utan bygglov så länge staketet är i normalhöjd. Det kan variera mellan olika kommuner, men ett riktmärke kan vara 1,1–1,2 m höjd. Det finns även lite olika definitioner om hur tätt ett staket kan vara innan det räknas som plank. Vissa kommuner talar om att det blir ett bygglovspliktigt plank om ytan till mindre än 25 procent består av luft.

Altan Tips

• Byggbeskrivningar från Svenskt Trä ger dig råd och hur du bygger altaner och andra byggprojekt. Du kan läsa mer och få råd här 
• En kap- och gersåg underlättar mycket när du ska bygga en altan då det är många kapningar.
• Var gärna två personer som hjälps åt så underlättar du många moment.
• Var noga när du bygger och mät ofta så att du vet att du följer planen.
• För ett snyggt och hållbart resultat – undvik synligt ändträ och förborra om du ska skruva nära kanterna, för att undvika att träet spricker.

Markskruv från Sluta Gräv

Stolpskruv och balkskruv är de vanligaste typerna av markskruvar för byggnation av altaner och trädäck. Båda finns i längden 1200 mm, vilket ger mer än väl med stabilitet åt konstruktioner som ska hålla för tung belastning. Fästena på skruvarna är i sin tur föranpassade för att balkar och bjälkar ska kunna fästas direkt på skruven.

Jämför markskruv med betongplint

Exempel: altan, 60 cm hög, 14 kvm, 12 förankringspunkter (Generell jämförelse med ungefärliga tider.)

I tidsangivelserna refererar vi till effektiv tid om du jobbar dygnet runt. Förstås så måste du troligen vara på ditt vanliga jobb och sova lite däremellan också. Om du väljer alternativet att gjuta i 29 timmar under helger, och jobbar med altangrunden 8–9 timmar om dagen, kommer det att ta minst tre veckor att bli klar. Om det exempelvis regnar någon av dessa dagar och du inte har lust att vara ute just då, kommer förstås detta att påverka konstruktionstiden ytterligare.

Så underhåller du altanen

De flesta träslag mår bra av att oljas in varje säsong och det är så du bäst underhåller trallen på altanen. Du bör även tvätta trallen regelbundet, du kan skura eller använda högtryckstvätt. Väljer du att rengöra din altan med högtryckstvätt så var försiktig så du inte får flisor i trädäcket. Rengör med vanlig tralltvätt eller annat rengöringsmedel. Tänk på att välja så skonsamma produkter som möjligt, det mår både trallen och miljön bra av. Det finns gott om bra miljövänliga alternativ på marknaden idag.

Ord som kan vara bra att ha koll på

Bärlina – Tvärgående bjälke som bär golvkonstruktionen, hjälper till att hålla uppe bjälkar/brädor med lång spännvidd. Bärlinan ligger och fästs i ”stolpskon”. Våra markskruvar kommer färdiga med fäste för bärlinan.
Kjol – den undre delen av altanen som är inklädd av brädor.
Överliggare – använder du till ditt staket för altanen. Det är en horisontell balk eller bjälke som täcker över en öppning och som vilar på öppningens sidopartier.

Kontakta oss för pris