Bygga med markskruv - Sluta Gräv AB Skip to main content

Om du har ett byggprojekt på gång och vill ha en enkel lösning för fundamentet utan att behöva gräva eller bygga grund bör du satsa på att bygga med markskruv. Att bygga utan att gjuta är fördelaktigt både ur en ekonomisk och tidsmässig synvinkel. Speciellt fördelaktigt är det att bygga med markskruv eftersom du kan börja bygga direkt efter installation samt att Sluta Grävs kompetenta montörer installerar dem åt dig.

Vad kan jag bygga med markskruv?

En markskruv kan användas för både ombyggnation och när du ska bygga nytt. Oavsett om du vill bygga ett nytt fritidshus, uterum eller en carport är markskruv ett optimalt val eftersom det är ett snabbt och smidigt fundament. Det fungerar även att installera markskruven i hård mark där det kan vara svårt att gräva ner betongplintar. Att bygga ut utan att gräva är tidsbesparande men om du istället anlitar en byggfirma kostar varje timme du måste vänta på att kunna bygga på ett fundament. En plint måste grävas ner på frostfritt djup för att hålla länge vilket både är tungt och påfrestande, och tidsödande.

Bygg altan eller uterum

En altan eller ett uterum är en trivsam plats i trädgården och för att du ska kunna njuta av den länge är det viktigt att välja rätt fundament. Våra markskruvar är rostfria, klarar kyla såväl som värme och kan monteras året runt. Om du påbörjar ditt altanbygge redan på vintern när det är tjäle hinner du garanterat färdigt till sommaren eftersom våra markskruvar kan monteras även när marken är i tjäle. De är noggrant testade för drag, tryck och belastning.

En altan behöver förankras i marken med ungefär en och en halv meters mellanrum i alla riktningar för att hålla bra, vilket enkelt ordnas med markskruv. Det finns markskruvar i en mängd olika varianter såsom adapterskruv, rörskruv, balkskruv och stolpskruv samt att de även finns tillgängliga i många längder för att klara av alla arbeten. Att bygga själv har aldrig varit enklare eftersom du kan påbörja bygget direkt efter monteringen är slutförd.

Sätta upp ett staket

Med en stolpskruv kan du bygga nytt staket utan att gjuta eller gräva och våra stolpskruvar finns i flera dimensioner för att passa allas behov. Infästningar och mått följer svensk byggstandard för att det ska vara enklare att bygga själv. Stolpskruvarna för staket bör sitta med 1,8 meters mellanrum för att ditt staket ska bli stabilt och hållbart. En stor fördel med att bygga staket med markskruv är att skruvarna kan tas upp och återanvändas .

Bygga ett förråd

Alla vet vi nog hur viktigt det är med förvaring och med ett eget förråd på tomten kan du enkelt och säkert förvara dina trädgårdsverktyg, cyklar och andra saker som du vill stuva undan. Om du väljer ett attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter brukar du inte behöva bygglov, dock bör du alltid kontrollera med kommunen vad som gäller innan du börjar.

Markskruv är den perfekta markförankringen för ett förråd och våra markskruvar kan användas i de flesta typer av mark, såsom matjord, sten, lera eller sandjord. Oavsett om du ska bygga förrådet själv eller köpa ett prefabricerat alternativ har vi på Sluta Gräv de markskruvar som behövs för att få en bra förankring. Våra kompetenta montörer finns tillgängliga i hela landet och hjälper dig gärna med montering av markskruvarna.

Carport för att skydda bilen

Om du vill bygga ett kostnadseffektivt skydd för bilen är carporten ett självklart val. Det kräver mycket mindre än ett garage både ekonomiskt och tidsmässigt. Genom att välja markskruv istället för att gjuta ett fundament eller gräva ner betongplintar sparar du pengar samtidigt som projekttiden blir mycket kortare.

Sluta Grävs balkskruv och stolpskruv passar utmärkt vid uppförandet av en carport. Våra montörer kan hjälpa dig med att välja rätt dimensioner på carporten för att klara av blåsten och snön där du bor. Det är viktigt att din carport är stabil, vilket den blir med rätt markskruv.

Bygga fritidshus

Att bygga fritidshus med markskruv är så enkelt det någonsin kan bli med tanke på att markskruv kan användas oavsett vilket markförhållande som råder. Många gånger ligger tomter för fritidshus en bit avsides och underlaget kan variera. Även om det är otillgängligt eller brant kan våra maskiner sköta jobbet och våra montörer är vana vid arbete på alla typer av platser.

Byggtips när du använder markskruv

När du ska bygga med markskruv planerar du arbetet precis som om du skulle bygga med betongplintar eller någon annan typ av markfundament. Kontakta oss på Sluta Gräv och berätta om ditt byggprojekt så kommer vi fram till en bra lösning för ditt bygge, ger dig ett kostnadsförslag och bokar tid för att montera markskruvarna.

Genom att välja markskruv från Sluta Gräv får du en trygg förankring oavsett vad du ska bygga, vilket är ett måste för att ditt projekt ska hålla länge. Marken förborras innan vi skruvar i markskruven och vi utvärderar ofta markförhållandet med dragtester för att du ska få en så bra markförankring som möjligt. När vi väl har monterat dina markskruvar kan du börja bygga direkt.

Fördelar med att bygga med markskruv

Fördelarna med att bygga med markskruv är många, det besparar dig tid att bygga utan att gjuta eller gräva samtidigt som det är ett billigare alternativ i jämförelse med den traditionella metoden. Du får alltid 25 års garanti på markskruvar från oss och de gör ingen åverkan på marken där de monteras vilket är fallet när du gräver. Dessutom är markskruvar mycket bättre för miljön, betongplintar släpper ut 60 % mer koldioxid än en markskruv.

När markskruven avlägsnas lämnas minimala spår och du kan dessutom återanvända dem. Våra markskruvar är en kvalité produkt som är ISO 14001 certifierad, och har en ISO 9001 certifierad installationsprocess och självklart är våra markskruvar CE-märkta. Dessutom erbjuder vi flera applikationer för specialmontage vilket gör att markskruvarna fungerar till de flesta typerna av byggprojekt. En markskruv fungerar precis som en betongplint men är enklare att montera och mycket mer kostnadseffektiv. De kan till och med monteras genom asfalt om så önskas.

MARKSKRUV PRIS

Hur många markskruvar behöver jag?

Det finns flera faktorer som avgör hur många och vilken typ av markskruvar du behöver. Yta, belastning och virkesdimensioner påverkar, liksom marken skruvarna ska monteras i. Här kan du räkna på ditt projekt och få en indikation kring priset för ett monterat markfundament av markskruv. Kontakta din lokala montör för att få en fullständig offert.

HÄR FINNS VI

Hitta en auktoriserad montör nära dig

Sluta Grävs erfarna montörer levererar markfundament i hela landet. Kontakta oss om du har frågor, vill få ett skarpt kostnadsförslag eller boka en installation direkt.

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OM MARKSKRUV

01 Markskruv varför?

Jordskruv från Sluta Gräv ger en stabil markförankring som sparar tid och pengar.Markskruv gör ditt bygge enklare: du slipper köpa tunga plintar eller säckar med betong, lägga många, slitsamma timmar på att gräva stora hål i din trädgård och svära över svårigheterna att rikta in alla stolpskor. Gjuter du måste du dessutom invänta härdningen. Markskruvarna kan monteras året runt, även i tjäle, och fungerar i de allra flesta jordmåner. Monteringen går snabbt och du kan börja bygga direkt.
 En markskruv från Sluta Gräv ska inte förväxlas med de jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Byggmax, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Sluta Grävs innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra auktoriserade montörer.

02 Markskruv när?

Markskruv kan användas i de flesta slags byggen. Ett fundament av jordskruv passar till din altan, pergola, friggebod, lekstuga, carport, ditt uterum, vinterträdgård, växthus, hönshus och mycket mer. Vi har fyra olika skruvmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder och dimensioner för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom har vi ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Vi har smarta lösningar och mängder av möjligheter för specifika projekt, har du idén har vi markskruven!

03 Markskruv hur djupt?

Hur djupt markskruvarna behöver förankras beror på belastningen och rådande markförhållanden. Vi har skruvar i längder från 580 mm till 2500 mm för att kunna skapa stabila markfundament i de flesta underlag och byggprojekt. Våra erfarna montörer väljer rätt skruv till varje projekt och plats.

04 Markskruv hur tätt?

Hur många markskruvar du behöver beror på byggprojektets storlek och belastning. En vanlig rekommendation för altaner är att montera stödjepunkter – skruvar – med 2 meters mellanrum när bärlinans dimension är minst 45×170 mm. För en altan på exempelvis 4×8 meter skulle det innebära 15 markskruvar. Testa vår prisräknare för att få fram ett uppskattat antal för ditt bygge!

05 Hur lång markskruv?

Hur lång markskruv du behöver varierar beror på markförhållande, belastning och förstås vad det är för typ av projekt. Vi har fyra olika grundmodeller – adapterskruv, rörskruv, stolpskruv, balkskruv – i flera längder för att möta alla behov och förutsättningar. Dessutom finns ett välutvecklat sortiment av applikationer för olika typer av specialmontage, exempelvis flaggstänger eller solcellsanläggningar. Alla våra jordskruvar är gjorda för vårt nordiska klimat med mått anpassade för svensk byggstandard.

06 Markskruv stenig mark?

Vi förborrar alltid ett pilothål innan vi monterar jordskruven. Mindre stenar eller grus trycks undan av förborrningen, medelstora stenar spräcks. Vi har olika lösningar beroende på situationen som uppstår, våra auktoriserade montörer har mycket utbildning och lång erfarenhet av att lösa problem.

Finns det berg där du ska bygga kan våra montörer borra hål i berget och förankra med en dubb eller stolpsko i stål. Om ditt bygge, exempelvis ett trädäck, delvis ligger över berg kan vi hjälpa dig att sätta dubb i berget – och markskruv där det inte är berg. I nyschaktad mark behöver vi ta hänsyn till eventuella marksättningar för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv.

07 Markskruv tjäle?

Vi kan montera markskruv året runt, även vid tjäle. Våra jordskruvar är specialutvecklade för att klara tuffa förhållanden och vårt nordiska klimat. Vill du veta mer? Fråga gärna din lokala montör som har god områdeskännedom och referensobjekt.

08 Markskruv lutande mark?

Självklart! Våra markskruvar fungerar utmärkt i branta sluttningar där du vill förankra till exempel en trappa, bygga en terrass eller montera en klätterställning. Sluta Grävs skruvmodeller finns i olika längder och tillsammans med våra applikationer, bland annat plattor och L-stöd, kan vi utföra många slags specialmontage.

09 Markskruv sättningar?

På samma sätt som betongplinten kan markskruven påverkas av sättningar i marken, men våra markskruvar av stål påverkas generellt inte av tjäle. I nyschaktad mark behöver vi ta extra hänsyn till detta för att kunna utföra ett bra och stabilt montage av markskruv, exempelvis genom att välja en längre skruv.

10 Markskruv beräkna mått?

Du kan använda samma beräkningar som till en betongplint. Våra markskruvar är en fullgod ersättning på alla sätt. Våra stolpskor och infästningar följer svensk byggstandard så använd normala cc-mått och beräkna spännvidd och hållfasthet som för betongplintar. När det gäller större projekt och laster rekommenderar vi alltid att ett dragtest utförs av oss för att säkerställa att vi använder rätt bärighet på jordskruven.

11 Markskruv belastning?

Alla våra jordskruvar är noggrant testade och specifikationer finns framtagna gällande drag, tryck och horisontell belastning, läs mer om våra skruvar här. Dessa beräkningar är gjorda i normal åkermark och kan ändras av olika markförhållanden. För att säkerställa lokala värden kan vi utföra ett dragtest.

Våra jordskruvar av stål är specialutvecklade och anpassade för vårt nordiska klimat gällande godstjocklek och ytbeläggning. Alla våra jordskruvar är varmgalvaniserade enligt ISO 1461. Samtliga produkter är CE-märkta och produktionsanläggningarna är certifierade enligt IS0 9001.

12 Markskruv pris?

Vi erbjuder ett fast pris per monterad markskruv. Våra priser varierar dock beroende på vilken jordskruv du behöver använda och var i landet du befinner dig. Testa vår prisräknare här för att få fram en prisindikation för ditt bygge!

Vårt koncept är en helhetslösning: skruv i mark. En markskruv från Sluta Gräv ska inte förväxlas med jordankare och stolpfundament du hittar hos Jula, Biltema, Hornbach, Bauhaus och andra byggvarubutiker. Sluta Grävs innovativa markskruvar levereras alltid komplett installerade av våra certifierade montörer. Kontakta din lokala montör för en offert.