Letar du en enkel lösning att montera era solceller?

Du har hittat rätt.
Vi levererar en färdigmonterad solcellställning

Ni monterar era paneler och kablage på de ställningar vi har levererat.

Våra markskruvar och racks gör att du sparar tid och arbetskraft, men också att du kan erbjuda ett alternativ som minskar miljöpåverkan åt dina kunder. Nedan ser du hur ett typiskt förfarande kan gå till, från att ni tar kontakt med oss till att ni får Leverans av slutdokumentation från oss på Sluta Gräv AB.

Kontakta oss eller begär offert

Offertstadiet

1

Ge oss info om projektet

För att snabbt ge en prisindikation behöver vi svar på följande:

 • Exakt position där panelerna ska stå
 • Antal bord och antal paneler/bord
 • Singel- eller dubbelmontering
 • Orientering av paneler: landskap eller porträtt
 • Datablad på solcellspanelen
2

Förberedelser offert

Beräkning av marksystemet och antalet markskruv utifrån snö- och vindlasterna.
Dimensionering av antalet bord och antalet paneler per bord.
Kontroll av marken för att säkerställa att markskruven klarar krafterna och att vi kan utföra projektet.
3

Ni får offert av oss

Genomförandet

1

2

3

4

Leverans/Montering

Leverans av markskruv och marksystem.
Utsättning, märka ut var markskruven skall installeras.
Installation av markskruvar.
Montering av racksystem på markskruven.
Injustering av profilerna som panelerna ska monteras på.
5

NI GÖR ER DEL MED SOLPANELERNA

Montering av paneler.
Dragning av kablage till transformatorstation, El-skåp.
Inkoppling och installation av elkomponenter.
6

SLUTDOKUMENTATION

Leverans av dokumentation från Sluta Gräv AB
Låter det intressant?

Hör av dig till oss för offert.

Sluta Grävs markskruvar är ett attraktivt och efterfrågat alternativ till traditionella markfundament. Kunskapen om markskruven och dess fördelar ökar i våra kundgrupper, inte minst för att det är ett klimatsmart alternativ. Vårt breda sortiment av skruvmodeller gör det också möjligt att förankra byggnationer på svårtillgängliga platser och i känsliga miljöer.

Kontakta oss eller begär offert

Vårt koncept är att leverera en färdigmonterad solcellställning med lång hållbarhet och som är en kostnadseffektiv lösning för er och era kunder. Alla våra CE-märkta produkter är designade och utvecklade i Sverige. De kan återbrukas och är dessutom återvinningsbara. Det ni behöver göra i nästa steg är att montera paneler och kablage på de ställningar vi har levererat.

Det är viktigt att ha en stabil grund till solcellsparken. Att förankra med till exempel betong kan vara ineffektivt både vad gäller tid och slitage. Vi erbjuder ett enklare alternativ – vi monterar grunden med våra moderna markskruvar. Installationsprocessen är ISO 9001-certifierad. Du kan fokusera på monteringen av solceller.

Våra markskruvar och racks gör att du sparar tid och arbetskraft, men också att du kan erbjuda ett alternativ som minskar miljöpåverkan åt dina kunder. I snitt släpper produktionen av en markskruv ut 60 procent mindre koldioxid än produktionen av en betongplint.

Vi gör jobbet med grunden till dina solceller

Med markskruv och racks skapar vi snabbt, smidigt och kostnadseffektivt basen för en solcellspark som från grunden är anpassad till era önskemål. Men vi önsketänker aldrig – konstruktionerna detaljberäknas alltid utifrån vind- och snöbelastning på aktuell plats. Vi har en lösning, oavsett var parken ska anläggas.

VÅRA RACKS:

 • Stark och pålitlig konstruktion.
 • Designad för låg installationstid.
 • Minskade installationssteg förkortar projekttiden.
 • Skalbar design för varierande förhållanden.

VÅRA SKRUVAR:

 • Starka och tillförlitliga grunder.
 • Speciellt framtagna skruvar för installationer av solceller.
 • Miljövänliga med enkel återanvändning.

Låter det intressant? Vi berättar gärna mer i ett förutsättningslöst möte!

Kontakta oss eller begär offert
Skruvar och Racks

designed and developed in Sweden

Alla våra skruvar och racks är designade och utvecklade i Sverige, gjorda för att klara det bistra nordiska klimatet och testade i tuffaste tänkbara miljöer. De rostar inte, har lång livslängd och kan mycket enkelt demonteras och användas på nytt. De är alltså hållbara på mer än ett sätt.

Bakom Sluta Grävs olika markskruvar ligger ett långt och noggrant utvecklingsarbete i tätt samarbete med ett team erfarna konstruktörer och rådgivare. En ny skruvmodell tar minst ett halvår att ta fram och vi förbättrar och vidareutvecklar hela tiden vårt befintliga sortiment.

Vi berättar gärna mer i ett förutsättningslöst möte

Sluta Gräv AB är ett svenskt företag som har skapat och utvecklat markskruven: en modern och kostnadseffektiv markförankring för såväl stora som små byggprojekt. Vårt koncept är att leverera en helt byggfärdig grund – vi levererar och monterar skruvar i hela landet, året runt – en tjänst som sparar tid och pengar. Sluta Gräv tar dig tryggt från ritning till byggstart.

Med markskruv och racks skapar vi snabbt, smidigt och kostnadseffektivt basen för en solcellspark som från grunden är anpassad till era önskemål. Men vi önsketänker aldrig – konstruktionerna detaljberäknas alltid utifrån vind- och snöbelastning på aktuell plats. Vi har en lösning, oavsett var parken ska anläggas.

Certifieringar: Samtliga produkter och maskiner är CE-märkta och installationsprocessen av markskruv är ISO9001:2015-certifierad. Vi är även ISO 14001 och EN 1090 certifierade.

Solelenergi och markskruv har något viktigt gemensamt – deras miljöpåverkan är mycket mindre än med konventionell teknik. Vid monteringen blir åverkan på marken betydligt mindre än med andra metoder. Det är lätt att återställa marken när solcellsparken ska flyttas eller tas bort.

Kontakta oss eller begär offert
Solcellspark Österåker SlutaGräv

Österåker solpark

Byggdes på en skogstomt utanför ett fängelse. 760 paneler på många små bord i olika höjd för marken var både stenig och kuperad med en total effekt på 250 kWp.

Solcellspark Falkenberg Sluta Gräv

Falkenberg solpark

Står på en industritomt som är 45x110m alltså 4900 m2 stor. 804 paneler på 19st bord monterade i porträtt på 350 st markskruv med en total effekt på 230 kWp.

Tomelilla Solcellspark Sluta Gräv

Tomelilla solpark

Byggdes på en industritomt som är 15×35 meter stor endast 525m2. 128 paneler på 2st bord 2×64 i porträtt monterade på 26 markskruv med en total effekt på 50 kWp.

HÅLLBAR MARKFÖRANKRING UR FLERA PERSPEKTIV

Sluta Grävs egna marksystem i anodiserad aluminium har lång hållbarhet. Marksystemet anpassas efter storleken på panelerna och efter snö- och vindlasterna på den aktuella byggplatsen samt markförhållandena.

Men hållbarhet är viktigt för mer än bara konstruktionen. Installerad markskruv släpper i snitt ut 60% mindre CO2 än betongplint. Med oss som samarbetspartner kan ni alltså erbjuda en mer miljövänlig helhetslösning.