Temporära skolor på markskruv efter översvämning Skip to main content

Sent förra året drabbades en skola i Nya Zeeland av översvämningsskador och tillfälliga klassrum behövde vara igång före terminstarten 2021.
Med hjälp av våra partners i Nya Zeeland kunde vi installera över 500 markskruvar som grund för 18 klassrum.

Det är alltid intressant att se vilken effekt våra markskruvar har, att på ett snabbt och effektivt sätt installera grunden för dessa temporära byggnaderna, och därmed se till att hundratals barn och ungdomar kan komma tillbaka till en trygg skolmiljö. Det är någonting vi är mycket stolta att kunna erbjuda världen över.

Vi kunde effektivsera byggprocessen, samt skapa en mer lönsam process genom att eliminera många kostsamma moment som härdning, väderförhållanden, åverkan på omkringliggande mark etc.
Samma dag som markskruvarna monterats kunde byggnaderna monteras på.

Med markskruvar gör det också möjligt att enkelt kunna flytta byggnaderna och återställa marken, samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen.