Mot en grönare värld med markskruv Skip to main content

I likhet med de flesta branscher är byggbranschen under konstant förändring. Det uppfinns hela tiden nya verktyg, material och metoder för att tillgodose marknadens behov. Såväl små som stora aktörer drar sitt strå till stacken genom att ständigt erbjuda bättre tjänster till överkomliga priser. För de vet att det i slutändan alltid är kunden som bestämmer hur arbetet genomförs och vem som utför det.

På Slutagräv har vi i över sju år arbetat med att producera och installera våra egna markskruvar. Till vår glädje har vi under denna tid också märkt en hel del förändringar. Allt fler har nämligen öppnat sig för nya byggmetoder och därigenom insett fördelarna med de innovationer som en rörlig byggmarknad erbjuder.

Efterfrågan på våra egna markskruvar är ett utmärkt exempel på detta.

Under våra aktiva år har vi också sett att konkurrensen på byggmarknaden inte bara kommit att bestämmas av materialkostnader och arbetsmetodik, utan också av aspekter som berör miljön. Ja, många med oss, inte bara entreprenörer och byggföretag, utan också privatpersoner, har faktiskt börjat tänka på hur den ökande efterfrågan på byggmaterial påverkar världen vi lever i.

Störst är inte alltid bäst

Betong är fortfarande det vanligaste konstruktionsmaterialet, i synnerhet när det handlar om flerplanshus och industriella anläggningar. Tyvärr är betong också en stor bidragare till koldioxidutsläpp. Enligt vissa källor ska så mycket som 7 % av världens totala koldioxidutsläpp kunna härledas till betongindustrin. Det är mer än tre gånger så mycket som den globala flygindustrin. Men, att helt upphöra med betongrelaterade material är i dagsläget inte aktuellt – det finns helt enkelt för många uppenbara fördelar med materialet som sådant. Däremot finns det anledning att ifrågasätta huruvida betong verkligen är det bästa alternativet vid alla typer av byggnationer. Talar vi om markförankringar, som till exempel staket, skyltar, altaner eller soldäck, så vill vi på Slutagräv nämligen hävda motsatsen. Faktum är att betong då ofta varken är mer kostnadseffektivt eller miljövänligt.

Ett snabbare, billigare och miljövänligare alternativ

Nej, trots sin popularitet så är betong inte alltid det bästa alternativet. Attefallshus är exempelvis i dag ett av de populäraste komplementen till vanliga bostadshus. Ett Attefallshus kan antingen vila på en hel betongplatta eller på separata förankringspunkter, så som betongplintar eller markskruvar. Överväger man att gjuta en hel betongplatta bör man dock bära i minne att denna, i jämförelse med markskruv, släpper ut över 1000 % mer koldioxid under sin tillverkningsprocess.

Nu kan vi heller inte bara räkna med själva tillverkningsprocessen, utan också det faktum att betongmassan måste blandas och fraktas till platsen. Utöver detta så har vi förstås de mer praktiska (eller opraktiska) aspekterna av att gjuta i betong – allt ifrån att bygga själva formen och lägga armeringsjärn, till att få ytan slät och låta betongen härda. Detta är faktorer som förövrigt påverkar såväl prisbilden som tidsaspekten.

Till och med den hitintills så välanvända betongplinten har i detta avseende flera nackdelar än fördelar. I jämförelse med markskruv släpper betongplint ut cirka 50% mer koldioxid vid tillverkning. Plintarna måste också grävas ned, höjdkorrigeras och ha lämplig dränering. Markskruvar, å andra sidan, skruvas bara rakt ned i marken och kan mycket enkelt korrigeras. Resultatet är sedan ett byggfärdigt fundament, utan vare sig fraktmassor eller några större ingrepp på tomt och gräsmatta.

I många fall handlar klimatanpassningar om uppoffringar – såväl ekonomiska som tidsmässiga. Men så behöver det inte alltid vara. När det gäller installation av markförankringar så är markskruven faktiskt ett klimatsmart alternativ som är både mer ekonomiskt och tidseffektivt.

Avslutningsvis

Som vi alla vet kan den enskilde individen bara göra en liten del för klimatet. Likväl kan våra val leda till förändringar som på sikt blir allt mer betydande för framtiden. Vi lever i en tid med högt produktionstempo och ett enormt utbud inom de flesta områden. Det positiva i detta är att vi faktiskt kan välja våra produkter och tjänster utefter egna prioriteringar.

Oavsett om man prioriterar tid, miljö eller den privata ekonomin, så vill vi uppmana alla som planerar nybyggnationer att faktiskt utforska de alternativ som i dagsläget finns. Med bättre insikt i alternativen, ökar också sannolikheten att man faktiskt får ett resultat som man är helt nöjd med. Framförallt gör det att man själv kan påverka hur arbetet blir utfört. Vår uppgift (liksom alla aktörer inom byggbranschen) är trots allt inte bara att sälja våra produkter och tjänster, utan också att lämna efter oss nöjda kunder. Detta är snarare en förutsättning för att vi ska kunna överleva i en föränderlig bransch.