Globala utmaningar och byggande – en reflektion över förgående år - Sluta Gräv AB Skip to main content

2022 var ett tufft åt för många företag, så även för de inom byggindustrin. Boverket spår en kraftig inbromsning av bostadsbyggande i Sverige, och samtidigt står många individer och familjer på gränsen för att överhuvudtaget kunna bo kvar i sina hem. Skenande priser på räntor, mat, el, drivmedel, hyror och sjunkande priser på hus och lägenheter har minst sagt påverkat hushållsekonomin och marknaden svårt. För att inte tala om alla de som redan innan krisen inte hade någonstans att bo.

Bostadsbristen är ett faktum, hemlöshet likaså, även här i Sverige. Och tankarna kan inte hindras från att gå till alla som drabbats av kriget i Ukraina, de ukrainska medborgarna som flytt för sina liv, som fått sina bostäder förstörda, sina hem utplånade, familjer som splittrats, barn som förts bort från föräldrar och familjemedlemmar som mist livet. Vart skall alla dessa människor ta vägen?

Bostadsbrist är ett globalt problem – 20 % av världens befolkning, ca 1,8 miljarder människor, saknar lämpliga bostäder. Pandemin bidrog med en ökad brist på bostäder och nu har kriget i Ukraina med efterkommande inflation gjort samma sak.

Klimatförändringar har i sin tur gjort flera platser runt jorden riskfyllda att bo på, eller helt enkelt obeboeliga. Stormar, översvämningar och stigande havsnivåer har förstört många hem, jordbruksmarker, skolor, vägar och tillgången till rent vatten. Detta påverkar både ekonomiskt och socialt de drabbade länderna och i synnerhet de utsatta områdena.

Tider av kris föder kreativitet

Men allt är inte nattsvart. Det är i tider av kris, innovationer, lösningar och kraftsamling drivs på och vi alla enas kring ett och samma mål, att göra det bättre. Det föder motivation, vilja och kreativitet. I Mars 2022 skriver World Economic Forum om fem policys som kan hjälpa till med att lösa den globala bostadsbristen. De nämner; upzoning, ekonomiska incitament, reviderad invandringspolitik, förmånligare bolånevillkor and ökade skatteintäkter. Det finns så klart många fler kreativa och ekonomiska lösningar att utforska. Subkulturer som kommer på nya sätt för boende, som Tinny Houses rörelsen till exempel, har vi nog bara sett början av.

Hållbart byggande en föränderlig värld

Vi inom Sluta Gräv vill bidra med vad vi kan för att lösa utmaningarna inom vår bransch. En bransch som har olika förutsättningar, behov och resurser världen över. För att vi skall kunna bygga en hållbar värld, måste vi se, inte bara till individer och samhällens behov, vi måste anpassa vårt byggande till deras kultur, omvärld och platsförhållanden. Thierry Joffroy beskriver detta så välformulerat i sin artikel Learning from Local Building Cultures to Improve Housing Project Sustainability i The UN Chronicle:

The history of construction shows that builders have always been creative in adapting and upgrading housing structures by making the best use of locally available resources to meet their needs, while taking into account local economic, social and climatic constraints. Societies worldwide have developed building cultures that result in ‘contextual’ architecture, corresponding to unique construction methods and specific ways of life. Local building cultures, however, are not static. They evolve as societies do, particularly when exchanges with other countries and cultures take place, introducing new knowledge, building materials and techniques.

Samarbeten för bättre lösningar

Företag bör vara öppna för joint venture och andra typer av B2B-samarbeten. Det kan innebära nya lösningar, nya marknader, och ökad lönsamhet. Tillsammans kan vi skapa helhetslösningar som gagnar kunderna, kortar ledtider och bredda erbjudanden. För oss på Sluta Gräv är samarbeten med andra företag inom byggindustrin en självklarhet. Världen över jobbar vi tillsammans med andra för att göra husetableringar och annan infrastruktur mer miljövänligt, säkrare, kostnadseffektivare, och tidsbesparande. Vi vill göra skillnad.