LTG Lofts to Go och Sluta Grävs innovativa samarbete - Sluta Gräv AB Skip to main content
Uncategorized

LTG Lofts to Go och Sluta Grävs innovativa samarbete

By 18 juni, 2024juli 20th, 2024No Comments

I en tid där hållbarhet inte bara är ett val utan en nödvändighet, bevittnar byggbranschen banbrytande samarbeten som banar väg för en grönare framtid. Månadens kundfokus belyser det strategiska partnerskapet mellan Sluta Gräv och LTG Lofts to Go GmbH&Co, som revolutionerar konceptet med hållbara fritidshus med sina innovativa Coodo-moduler.

Uppkomsten av ett banbrytande samarbete

Sluta Gräv, ett ledande företag inom att tillhandahålla hållbara grundlösningar, har skapat en strategisk allians med LTG Lofts to Go, en tysk innovatör för att skapa moderna och hållbara Coodo modulära hem. Detta partnerskap exemplifierar ett engagemang för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i att bygga fritidsboende och resorts.

 

LTG Lofts to Go – Banbrytande inom modelära boendelösningar

LTG Lofts to Go sticker ut med sina Coodo-enheter – moderna, framtida boendelösningar för fritid och semester. Dessa modulära enheter förkroppsligar ett innovativt förhållningssätt till hållbarhet, sett i hela Coodo-samhällen där skapande, ägande och användning i en delad miljö tar form.

 

Sluta Grävs bidrag – en ny dimension av hållbarhet

Samarbetet med Sluta Gräv tillför ett betydande värde, snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv markförankring med Sluta Grävs markskruvar.

"Vårt strategiska partnerskap med LTG Lofts to Go överensstämmer perfekt med vår drivkraft för hållbarhet och innovation. Vi siktar på att utveckla ett ännu bättre och mer cirkulärt erbjudande genom strategiska samarbeten för att skapa mervärde på marknaden och för våra kunder", säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv.

 

Coodo resort projekt

I den inledande fasen av partnerskapet tillhandahöll Sluta Gräv expertis för att utveckla hållbara fundament till verksamheten och marknaden för modulhus. Planer pågår för en ny semesteranläggning i Danmark, bestående av 85 Coodos.

 

Miljöintegritet – Ett nyckelkrav

Ett kritiskt krav från LTG Lofts to Go var att Coodo-hemmen skulle kunna flyttas utan miljöpåverkan.

"Med markskruvar från Sluta Gräv uppnår vi en snabb och säker installation med minimal miljöpåverkan. Detta resulterar också i lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betongförankring", fortsätter Richard Alm. "En annan miljöfördel är återanvändbarheten av jordskruvarna när modulerna flyttar. Vårt partnerskap är därför en perfekt matchning och vi är optimistiska inför den pågående internationella marknadsutvecklingen som erbjuder modernare, miljövänligare fritidsboenden med hög teknisk funktionalitet och design, avslutar Richard Alm.

 

Partnerskap mellan Sluta Gräv och LTG Lofts to Go är mer än ett affärssamarbete, det är ett steg mot hållbar innovation inom byggbranschen. Det är ett bevis på synergieffekterna av att samarbeta för att bygga en grönare, mer hållbar framtid, som är ett exempel för andra i branschen att följa.