Vi har alla ett ansvar - ta ditt! - Sluta Gräv AB Skip to main content

Vi talar mycket och ofta om hållbarhet och miljöpåverkan. Varför gör vi det?

Jo, för att vi vill göra skillnad, vi vill bidra med det vi kan för att göra byggindustrin grönare. Byggindustrin står för uppemot 40% av världens totala koldioxidutsläpp. 40 %!
Var av 80% av det totala utsläppet sker under byggnationen, de resterande 20% är löpande utsläpp från byggnader under deras livscykel. Därför är det viktigt att minska den negativa påverkan på miljön i själva byggnadsfasen.

Fundamentet är kanske den viktigaste byggstenen i en konstruktion, och här är alternativen fortfarande begränsade. Betong och cement är fortfarande vanliga, men de tär på jordens resurser och släpper ut höga halter av växthusgaser. Stora, tunga flervåningshus kommer fortsatt behöva byggas på betong, i dagsläget finns det inget alternativ. Däremot finns det smarta och innovativa lösningar för att förankra och bygga mellanstora och små byggnationer på ett mer hållbart sätt.

Det finns lösningar som är mer skonsamma mot både miljö och människa. Det går att göra skillnad, vi har alla ett ansvar, personligen och i företaget.

Det är dags att bygga för kommande generationer!

 

Markskruven som ersätter betongplinten

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.