Ny ägarpartner för fortsatt expansion - Sluta Gräv AB Skip to main content

Sluta Gräv stärker förutsättningarna för en ökad tillväxt och global närvaro och tar in en ny ägarpartner i bolaget. Den 14 december blev Sobro majoritetsägare och ska tillsammans med befintliga ägare nu fortsätta företagets snabba expansion på marknaden.

Sluta Gräv är en uppstickare inom byggbranschen som erbjuder en modern och kostnadseffektiv markförankring med egenutvecklade markskruvar. Sluta Gräv är en internationell aktör som finns i 12 länder och har 150 auktoriserade partners runt om i världen. Företaget har en tydlig agenda mot ett mer innovativt, hållbart och cirkulärt byggande, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt koncept på marknaden. Sluta Gräv har haft en snabb tillväxtresa och växte under 2021 med 60 procent jämfört med föregående år.

Med Sobro som ny ägarpartner får Sluta Gräv ytterligare kraft att möta en marknad i snabb förändring och hålla en fortsatt snabb expansionstakt.

– Det är dags för Sluta Gräv att ta nästa steg och därmed hälsa Sobro välkomna som nya ägarpartners, säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv. Med nya partners stärker vi vår kompetens och får ökat kapital till i företaget. Det skapar de bästa förutsättningarna att möta vår ambitionsnivå om en fortsatt snabb tillväxt de kommande åren.

Från tisdagen den 14 december är Sobro majoritetsägare i Sluta Gräv. De ska tillsammans med Sluta Grävs befintliga ägare arbeta för en fortsatt snabb expansionsplan.

– Sluta Gräv har sedan starten 2012 visat att de är ett innovativt företag som är unika på en traditionell marknad, både vad gäller erbjudande och synsätt, säger Maxim Berglund, partner på Sobro. De har en stark ambition om att växa med nya partners och med marknadsandelar på den globala marknaden. Med ett hållbart och cirkulärt erbjudande på marknaden som både reducerar tid, kostnader och CO2 avtryck ser vi fram emot en spännande expansionsfas.

Om Sluta Gräv 
Sluta Gräv har säte i Helsingborg, finns på 12 marknader, har 150 auktoriserade partners och är 18 anställda. Företaget hade en tillväxt under 2021 med 60 procent.

Miljöcertifiering ISO 14001, kvalitetscertifieringen ISO 9001:2015 för installationsprocessen, produkter som är ISO 9001:2015 samt CE märkta. Högsta betyg av Byggvarubedömningen, som både avser markskruvarnas kemiska innehåll samt dess påverkan under produktens livscykel.

Om Sobro 
Sobros vision är att vara en engagerad ägarpartner åt framtidens företag. Genom affärsglädje, fokus på företagskultur och medarbetare samt tydliga målsättningar är Sobro med och bygger lönsamma företag med god tillväxt och bestående värden. Utöver Sluta Gräv är Sobro även ägarpartner i ByggDialog, Dafo Vehicle, Elastx, Mercur, NCS Colour, Retune, Road Rental, Tengbom, Vinnergi och Zington.

För mer information, besök www.sobro.se

Kontaktuppgifter för mer information 
Richard Alm, VD Sluta Gräv
Telefon: +46 70 564 83 01

Maxim Berglund, Partner Sobro
Telefon: + 46 72 242 11 55

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.