Högsta hållbarhetsbetyg för Sluta Grävs markskruvar - Sluta Gräv AB Skip to main content


 

Markruvarna från Sluta Gräv får högsta betyg av Byggvarubedömningen, som både avser markskruvarnas kemiska innehåll samt dess påverkan under produktens livscykel.

I enlighet med Sluta Grävs hållbarhetsarbete och miljöpolicy har företaget nyligen genomfört en tredjepartsbedömning via Byggvarubedömningen. Detta för att genomlysa olika hållbarhetsaspekter på Sluta Grävs markskruvar.

– "Vi kan stolt berätta att samtliga produktgrupper av Sluta Grävs markskruvar har tilldelats högsta betyg ”rekommenderad” avseende både produktens innehåll och miljöpåverkan under en livscykel, säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv. Det ger ett tydligt kvitto till våra kunder att det både är ett smart och långsiktigt hållbart val att använda våra markskruvar för små och stora byggprojekt."

Omvärldens ständigt ökande medvetenhet kring miljöpåverkan av byggande har ökat efterfrågan på miljöcertifieringar och produktdeklarationer. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening som bedömer byggrelaterade produkter i syfte att främja utvecklingen mot en giftfri- och god bebyggd miljö. Bedömningskriterierna för kemiskt innehåll utgår från 29 miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt en bedömning av produktens miljöpåverkan under livscykeln med påverkan under produktion-, användning- och rivningsfas.

– "Våra produkter är bland de bästa och mest miljövänliga alternativen som finns när man jämför olika typer av grundkonstruktioner. Att få ett betyg som detta stärker oss ytterligare. Vi ser en ljus framtid där markskruvar kommer få en större och större roll i framtidens miljömedvetna byggande, säger Daniel Kandell, Product Manager på Sluta Gräv."

Fler parallella pågående hållbarhetsinitiativ

Sluta Gräv, som är en internationell aktör med marknad i 12 länder och 130 auktoriserade partners runt om i världen har en tydlig agenda mot ett mer hållbart och cirkulärt byggande. Det innebär att Sluta Gräv är involverade i en rad projekt och miljöinitiativ som driver utvecklingen i en mer hållbar riktning.

I Finland pågår just nu ett samarbetsprojekt mellan Aulis Lundell Oy, föregångare inom finsk stålkonstruktion och Miljöministeriet i Finland. I samverkan har det stålramade Pyörre-huset konstruerats, som ska står klart till bomässan i Lohja, Finland mellan den 9 juli och 8 augusti 2021.

Pyörre-huset en husprototyp byggd med stålbalkar, en teknik som kan revolutionera bostadsbyggande i en mer hållbar riktning med lågt koldioxidutsläpp och mot en mer cirkulär ekonomi. Då stål till 100 procent är ett återvinningsbart material är tekniken hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt.

– "Genom att använda Sluta Grävs markskruvar, som är exceptionellt väl lämpade som fundament till lättviktsbygget Pyörre-huset, skapas en visuell känsla av att huset flyter, säger Leena Lundell, VD på Aulis Lundell Oy. Att markskruvarna kan dras ur marken när bomässsan är över och återanvändas, gjorde valet självklart ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Leena."

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.