Jämför fundament - Vilket är bäst för ditt bygge? | Slut Gräv Skip to main content

Sluta Grävs markskruv är det bästa alternativet

Markskruv från Sluta Gräv är ett smidigt och enkelt alternativ med minimal arbetsinsats. Det innebär också att du undviker nedtrampade rabatter, uppgrävda gräsmattor, tunga betongsäckar och allt annat som kan tillkomma. Marken runt omkring förstörs inte och dessutom kan markskruven återanvändas. Även borttagningen lämnar minimala spår. Det besparar dig en hel del fysiskt arbete, dessutom blir ditt bygge färdigt snabbare.

Du kan planera ditt bygge precis som vanligt och sedan kontakta oss på Sluta Gräv för att boka tid för förankring av markskruvar – du får då också ett kostnadsförslag. Montören förborrar hålen innan markskruven skruvas ner för att de ska få bästa möjliga fäste. Markskruven kan till och med sättas i asfalt och även monteras vid tjäle. Alla infästningar och mått följer den svenska byggstandarden och det finns många applikationer för specialmontage. Våra montörer hjälper dig att hitta det bästa alternativet för ditt bygge.

Markskruvar fungerar ungefär som betongplintar men är snällare både mot miljön och din trädgård. De kan monteras i all slags jord utan problem och släpper ut 50 % mindre koldioxid än betongplintar. Skruvade är varmförzinkade enligt ISO 1461 vilket gör att de inte rostar oavsett klimat. Markskruvar från Sluta Gräv är CE-märkta och tillverkade enligt ISO-certifierade metoder. När du använder dig av markskruv till ditt fundament sparar du tid, pengar och arbete vilket gör en markskruv till ett enkelt och smidigt val. Dessutom ger Sluta Gräv dig 25 års garanti på markskruven.

Jämför fundament

Ett fundament behövs när du ska förankra någonting i marken och det finns en rad olika fundament på marknaden. Vissa grävs ner i marken men du kan också hitta varianter som skruvas ner i marken. Valet av det fundament påverkar vilken grund du kan ha och det finns ett antal olika grunder.

Vilken grund ska man välja?

De vanligaste husgrunderna i Sverige är betongplatta, krypgrund och källargrund. Men vilken grund är då bäst? En betongplatta är bra för stora byggnationer och det är också det allra vanligaste för en husgrund utan bärande bjälklag. Den gör också grunden fuktsäker och möjlig att isolera. Krypgrund är en gammal favorit som ofta används i modulhus som redan är färdigbyggda. Det är också ett prisvärt alternativ. Källargrunden är en klassisk grund som dessutom ger extra utrymme i huset. Det viktigaste är att ha en fungerande dränering. Vilken grund du väljer beror helt på var och vad du ska bygga och vilka behov du har.

Vad är fundament?

Det första praktiska och viktiga steget inom all byggnation är att skapa en stabil grund och därför bör du lägga stor vikt vid vilket fundament du väljer. Det gäller oavsett om du ska bygga en bastu, ett uterum, en friggebod eller ett Attefallshus. Vi ska lära dig mer om olika typer av fundament så som betongfundament, jordankare, markskruv och betongplintar för att göra ditt val enklare.

Fundament i betong

En betongplatta är en mycket ambitiös typ av jordförankring som behövs för större hus eller hus där du vill ha golvvärme. För det första måste det finnas ett bärlager. Därefter krävs det en gjutform där armeringsjärn placeras innan den fylls med betong. Det är ett tidskrävande och dyrt alternativ till fundament som egentligen bara är nödvändigt vid husbygge.

Jordankare

Jordankaret är ett fundament som inte kräver grävning eller gjutning eftersom det helt enkelt slås ner i marken med en slägga. Det är ett ganska tufft arbete att få ner dem och det är inte möjligt om marken är för hård eller om det är tjäle. På ett jordankare fäster du en stolpe som ditt bygge sedan utgår ifrån.

Betongplintar

Betongplintar är ett vanligt fundament som grävs ner i marken. De måste grävas ned till frostfritt djup och sedan placeras i nivå med varandra. När de är på plats jämnas ytan ut med makadam eller grus. En stor nackdel med plintar är att det är ett krävande arbete att gräva ner dem. Det är inte heller lätt att se till att de är på samma nivå vilket är ett måste för ett rakt bygge och något som kräver extra utrustning.

Leca-block

Fundament av leca-block är vanliga när du ska bygga något litet som exempelvis en lekstuga eller ett förråd. När ett sådant fundament ska anläggas tas först jorden bort tills du når ett frostfritt djup. Därefter lägger du på en markduk och fyller på med makadam för att till sist placera leca-blocken. Det är viktigt att kontrollera att de ligger i lod för att bygget ska bli rakt.

Markskruv

Med markskruv kan du bygga året runt eftersom det är ett fundament som kan monteras även vid tjäle. Fördelarna med att använda markskruv som fundament är många – de tål tufft klimat och är noggrant testade för tryck, belastning och drag. Det finns många olika modeller och längder för att de ska kunna användas till alla typer av byggen.

Vi på Sluta Gräv har uppfunnit markskruven som ger ett stabilt och hållbart markfundament till grund för ditt bygge. Du behöver inte montera den själv utan en godkänd montör kommer ut till dig och borrar hål och skruvar i markskruven. Du kan sedan påbörja ditt bygge direkt efter monteringen.

Vilket fundament ska du välja?
Alla fundament har sina fördelar och nackdelar och du bör tänka igenom dina behov innan du gör ditt val. En betongplint är ett billigt alternativ som passar bra för hemmabyggare. Plintgrunden kan passa till de flesta byggnationer men det tar tid att gräva och få plintarna i samma nivå. Hur lång tid det tar att gräva beror också på vilken mark de ska grävas ner i.

Om du ska ha stolpar till grunden så är ett jordankare ett alternativ. Det är ett bra fundament vid bygge av exempelvis ett uterum. Ett jordankare måste slås ner i marken med en slägga vilket är ganska fysiskt krävande. Dessutom är det svårt när marken är hård och stenig samt om det är tjäle.

Att gjuta en betongplatta är ett mycket hållbart alternativ som är ett bra val om du ska bygga ett hus eller någonting där golvvärme ska finnas. Dock är det ett dyrt alternativ som kräver armeringsjärn och att du bygger en gjutform. Om du bara ska bygga någonting litet är leca-block ett bättre alternativ men även då krävs det en del fysiskt arbete.

Det allra bästa alternativet för fundament är markskruvar – det är ett smidigt och snabbt alternativ till plintar och dessutom slipper du gräva. Du kan därmed komma i gång med bygget snabbare och även avsluta det fortare. Markfundament med markskruv är byggfärdiga när den sista skruven är satt.