Vi bryr oss! Gör du? - Sluta Gräv AB Skip to main content

Alternativa lösningar till cement.

Cement har använts i tusentals år, det är en gammal metod som länge inte blivit ifrågasatt. Men med vår tids klimatsituation, eller klimatkris som många kallar det, har cementen hamnat på tapeten just för den negativa miljöpåverkan den har.

Cement bidrar till stora koldioxidutsläpp och tär på jordens ändliga resurser. Cement går ej att återvinna eller återanvändas på ett effektivt sätt i dagsläget. Cement är en basingrediens i betong och betong är ett material som används i stor utsträckning inom byggindustrin. Byggindustrin i sin tur står för upp mot 40% av världens utsläpp av växthusgaser. En förändring måste till!

Det är därför glädjande att se att myndigheterna spänner musklerna och vågar ta upp kampen mot cementen.

Myndigheter underkänner Cementas nya ansökan

För det finns lösningar som bidrar till minskade utsläpp. Innovativa, moderna produkter som är den nya generationens fundament. Vår marksruv från StopDigging är bara ett exempel. Den sänker koldioxidutsläppen med ca 60% jämfört med en motsvarande lösning med cement.
 

 
Markskruven som ersätter betongplinten

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.