Strategiska satsningar 2021 har lett till ökad omsättning och tillväxt - Sluta Gräv AB Skip to main content

Det gånga året har varit framgångsrikt för Sluta Gräv. Med nya produkter, fler strategiska samarbeten och en förstärkt organisation har företaget ökat omsättningen med hela 60 procent under 2021. Året avslutades med nya ägarpartners som ytterligare stärker företagets förutsättningar för en ökad tillväxt och global närvaro. 

Sluta Gräv, som har en tydlig agenda mot ett mer innovativt, hållbart och cirkulärt byggande är ett framgångsrikt koncept på marknaden. Under 2021 har företaget ökat omsättningen med 60 procent. 

– Vi har gjort ett antal strategiska satsningar som sammantaget har visat sig vara mycket lyckosamma, säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv. 

Sluta Gräv har under året förstärkt organisationen med tio nya medarbetare på viktiga nyckelfunktioner i företaget. Under det gånga året utökade Sluta Gräv också sortimentet med fler produkter och en utökad produktportfölj för att möta den ökade efterfrågan av markförankring till solcellsparker. Jämfört med 2020 ökade denna typ av uppdrag och under 2022 bedöms det öka ytterligare. 

– Branschens behov att ställa om till ett mer hållbart och cirkulärt byggande bidrar till en stor efterfrågan på innovativa lösningar, säger Richard. Fler har insett värdet av fördelarna med Sluta Grävs markskruvar som bidrar till ett minskat koldioxidavtryck, reducerar tid och kostnader i byggprocessen. Ytterligare fördelar är att våra markskruvar minimerar åverkan på marken, går att återanvända och återvinna, vilket bidrar till ett cirkulärt byggande som är helt rätt i tiden, fortsätter Richard. 

Fortsatt kvalitetsutveckling och en tydlig hållbarhetsagenda 
Som enda företag i världen inom branschen är Sluta Gräv kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 som också inkluderar installationsprocessen som sker via bolagets partners. Under året 2021 utökade Sluta Gräv med miljöcertifieringen, ISO 14001. Att vara ISO certifierade med ett standardiserat ledningssystem borgar för att det sker ett kontinuerligt och strukturerat kvalitets- och miljöarbete som skapar mervärde och trygghet för Sluta Grävs kunder. 

Utvecklingen mot en mer innovativ och hållbar byggbransch löper som en röd tråd genom Sluta Grävs verksamhet och genom samarbeten och kunskapsdelning strävar man efter att åstadkomma förändringar tillsammans med andra. Under 2021 har Sluta Gräv inlett flera nya samarbeten som lierar sig med Sluta Grävs vision. Två nya och viktiga samarbetsprojekt är med de tyska bolagen LTG Lofts to Go GmbH, som tillverkar de toppmoderna och hållbara byggmodulerna Coodo, och med GartenHaus GMBH, som producerar fritidshus och trädgårdspaviljonger. Sluta Gräv har även inlett ett antal nya samarbetsprojekt med svenska småhusföretag under året. 

– Genom nya strategiska samarbeten kan vi skapa synergier med andra som delar vår filosofi och drivkrafter och utveckla ett ännu bättre erbjudande till marknaden och till våra kunder, menar Richard.

Nya ägarpartners 
Året avslutades med att Sluta Gräv i december välkomnade en ny majoritetsägare, Sobro som tillsammans med befintliga ägare nu ska fortsätta företagets snabba expansion på en global marknad. 

– Med Sobro som nya ägarpartners får vi ytterligare kraft att möta en marknad i snabb förändring och hålla ett fortsatt högt tempo i vår expansion. Under 2022 siktar vi en kraftig expansion i bland annat USA, fler nyanställningar och en dubblering av vår omsättning, avslutar Richard.

2021 i siffror:

  • Ökad omsättning med 60 procent
  • Utökad produktportfölj med 20 procent
  • 10 nya medarbetare
  • Ny majoritetsägare
  • Ny miljöcertifiering ISO 14001
  • 12 nya strategiska samarbeten

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.