Pontus Cornelius ny styrelseordförande för Sluta Gräv AB - Sluta Gräv AB Skip to main content

Pontus Cornelius har idag på företagets årsstämma blivit vald till ny styrelseordförande för Sluta Gräv. Han tar över rollen från Ragnar Söderberg, som fortsätter i styrelsen som ledamot. 

– Å styrelsens vägnar hälsar vi Pontus Cornelius välkommen som ny styrelseordförande och minoritesägare, säger Ragnar Söderberg. Med Pontus erkänt goda ledarskap, internationella erfarenhet och tydliga hållbarhetsprofil är vi övertygade om att Pontus är en perfekt matchning som kommer bidra till att Sluta Gräv når sina tillväxtmål.

Sluta Gräv är en innovativ aktör inom byggbranschen som erbjuder modern markförankring med markskruvar. I stället för att gräva för traditionella markfundament förankras byggprojekt smartare, snabbare och mer hållbart med markskruv. Sluta Grävs erbjudande är banbrytande för branschen och företaget har en tydlig agenda mot ett mer hållbart och cirkulärt byggande. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept på marknaden och företaget har en stark tillväxt. Under år 2021 ökade företagets omsättning med 60 procent.

Branschens behov av att snabbt ställa om bidrar till en stor efterfrågan på nya innovativa och cirkulära lösningar. För att möta marknadens efterfrågan och skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt har Sluta Gräv under en tid förstärkt organisationen med nya medarbetare, utökat sortimentet med fler produkter, breddat produktportföljen och fått en ny majoritetsägare genom Sobro. Sammantaget skapar det förutsättningar för en snabb expansion på en nationell och internationell marknad.

– Jag är mycket glad och smickrad över styrelsens förtroende och ser fram emot att starta det nya styrelseuppdraget, säger Pontus Cornelius. Jag har ett stort intresse för klimatfrågan och ser en hållbar omställning som en viktig motor för företags framtida affärsmöjligheter. Sluta Gräv har kraften, kompetensen och drivet och tillsammans med dem ska jag nu framtidssäkra företaget och se till att deras innovativa och hållbara erbjudande nyttjas av än fler inom byggbranschen, avslutar Pontus.

 
Om Pontus Cornelius:

Pontus Cornelius har mer än 28 års samlad erfarenhet från flertalet ledande positioner inom olika branscher och bolagsstyrelser, samt en gedigen erfarenhet från styrelsearbete. Pontus kommer senast från rollen som VD och koncernchef för Bona AB och innan dess som VD och koncernchef för Ernströmgruppen. Pontus har sedan 2007 åtagit sig uppdrag som styrelseordförande och haft rollen för ett antal olika företag inom olika branscher, såväl i Sverige som internationellt.

 

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.