Nytt strategiskt samarbete för innovativa, toppmoderna och hållbara bostads- och fritidslösningar - Sluta Gräv AB Skip to main content

Sluta Gräv inleder ett nytt strategiskt samarbete med det tyska företaget LTG Lofts to Go GmbH&Co som tillverkar de toppmoderna och hållbara byggmodulerna Coodo som är nya, innovativa och hållbara lösningar för semesterbostäder.

Coodo är moderna och nytänkande bostadslösningarna för semester och fritid, där utvecklingen av byggmodulerna bygger på ett innovativt sätt att förhålla sig till hållbara lösningar ur ett miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt perspektiv. I dag finns till exempel hela Communitys av coodos, där samskapande, ägande och nyttjande av coodos sker inom en Community.

LTG Lofts to Go samarbetar med ledande varumärken, så som till exempel Schüco, SieMatic, Bosch och Laufen som tillsammans genererar ett starkt erbjudande på marknaden med designade, moderna och innovativa semester- och fritidsboenden. Genom det nya samarbetet med Sluta Gräv tillförs ytterligare värden som innebär att markförankringen nu blir snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv tack vare Sluta Grävs markskruvar.

– Vårt nya strategiska samarbete med LTG Lofts to Go ligger helt i linje med såväl våra drivkrafter kring hållbarhet och innovationer samt vår filosofi att skapa synergier tillsammans med andra. Vi vill helt enkelt utveckla ett ännu bättre och cirkulärt erbjudande som skapar mervärden på marknaden och till våra kunder, säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv.

I det initiala samarbetet har Sluta Gräv bidragit med kunskap för att utveckla affären och marknaden av modulhus och just nu planeras för en ny semester-resort bestående av 85 coodos i Danmark som ska stå klart att öppna i maj 2022.

Ett krav från LTG Lofts to Go i samarbetet med Sluta Gräv, var att husen ska kunna flyttas utan att göra någon miljömässig åverkan på naturen där coodos installeras.

– Med markskruvar från Sluta Gräv sker en snabb och säker installation som inte gör någon miljömässig åverkan på marken där byggnaderna ska stå och lämnar ett lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell markförankring med betongplintar, fortsätter Richard. Ytterligare en miljöfördel är att markskruvarna kan återanvändas när modulerna flyttar och ska installeras på ett nytt ställe. Vårt samarbete är därför en perfekt matchning och vi ser ljust på den fortsatta internationella utvecklingen på marknaden med erbjudande av modernare och mer miljövänliga fritidsboende med hög teknisk funktionalitet och design, avslutar Richard.

Fler parallella pågående hållbarhetsinitiativ 
Sluta Gräv, som är en internationell aktör med marknad i 12 länder och 130 auktoriserade partners runt om i världen har en tydlig agenda mot ett mer hållbart och cirkulärt byggande. Sluta Gräv är därmed involverade i en rad projekt och miljöinitiativ, såväl i Sverige som internationellt, som driver utvecklingen i en mer hållbar riktning.

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.