Ny ägarstruktur och omorganisation 2022 bäddar för en ljus framtid. - Sluta Gräv AB Skip to main content

Sluta Gräv gick starkt in i 2022, och stod vid årets slut stabilt trots det globala läget. Tillväxten kom inte i den takt som förutspått, men företaget har trots en svajig omvärld lyckats etablera sig inom nya marknadssegment och utvecklat nya produkter. Företaget har anpassats till rådande situation och organisationen är starkt med hög kompetens.

Sluta Gräv AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 vilket även innebär att installationen av våra auktoriserade partner är ISO-certifierad och är fortsatt det enda företaget i världen som har en ISO9001 certifierad installationsprocess. Sluta Gräv AB är även ISO14001 certifierade. Sluta Gräv AB har även under året blivit certifierade enligt CodeMark för marknaden i Nya Zealand samt övriga nationella certifieringar är under framtagande. Dessa certifikat spelar i många fall en avgörande roll vid mer komplexa installationer på den internationella marknaden och visar på Sluta Grävs produkters kvalitet, hållbarhet och användningsområden.

2022 var ett tufft år för hela byggindustrin. Efter rekordåren under pandemin fick branschen kämpa med höjda träpriser, pausade byggen, och en privatmarknad som kämpar med höjda levnadskostnader. Kundernas positiva mottagande och marknadspotentialen gör ändå att styrelsen ser en fortsatt mycket god utvecklingspotential. Bolaget har ett unikt koncept som bygger på tre nyckelkomponenter, högkvalitativa markskruvar, specialiserade maskiner och kompetenta människor.

Markskruv + Solenergi

Under 2022 implementerade Sluta Gräv sitt egenutvecklade stativ för solceller med mycket bra mottagande och har givit flera nya samarbeten med företag inom energibranschen. Förnybar energi har i allra högsta grad blivit en prioritet världen över, inte bara för företag utan även privatpersoner investerar i markanläggningar med solceller för att få kontroll på kostnader för elförbrukning. Sluta Gräv har en helhetslösning som både har kort leveranstid och är snabbinstallerad. Koncernen levererar nu sin helhetslösning för solcellsparker på flera europeiska marknader, samt Nya Zeeland.

Produktutveckling och ingenjörsanda.

På Produkt- och teknikavdelningen har utvecklingen varit framgångsrik där bland annat befintliga maskiner och skruv har förbättrats. Under 2022 har vi även börjat sälja våra specialtillverkade solcellsstativ utvecklade för att passa våra försäljningsområden. Bolaget har en unik beräkningsmodell för solcellsanläggningar vilket gör att de snabbt kan offerera och leverera solcellsstativ monterade på vår specialtillverkade markskruv utvecklade för ändamålet. Utvecklingen av en svensktillverkad maskin, unik efter Sluta Gräv’s höga krav har startats och förväntas lanseras i slutet av 2023.

Ny affärsmodell

Bolagets ledning har under året fortsatt med ett fokus på långsiktighet och utfört ett fullständigt strategiarbete som är väl förankrat hos bolagets styrelse och personal. Under 2023 kommer företaget att fortsätta sitt arbete i linje med bolagets strategi samt ha ett större fokus på förbättrade marknadsinsatser och lönsamhet.

2022 i siffror:

  • Omsättning 50 miljoner sek
  • 11 nya produktförbättringar implementerade
  • Inträde på 3 nya marknader
  • Nära samarbeten med ett tjugotal bolag

Sluta Gräv bedriver försäljning och installationer av markskruv genom 130 certifierade partners som finns i tolv länder. Markskruven är ett effektivt alternativ till andra förankringar i mark vilket förenklar och reducerar totalkostnaden för våra kunder samt minskar miljöpåverkan jämfört med konventionella metoder. Sluta Gräv driver passionerat omställningen för ett mer cirkulärt miljötänkande inom byggindustrin där markskruven har flertalet miljöfördelar, bland annat mindre utsläpp av koldioxid samt att den går att återanvända och återvinna.