Innovativa markskruvar erbjuder en del av lösningen för byggbranschens omställning - Sluta Gräv AB Skip to main content

Byggindustrin står inför en stor omställning – klimatpåverkan ska minskas och det behöver ske snabbt. Val av nya mer hållbara material och nya innovativa byggmetoder blir avgörande för resan mot en grönare byggbransch.

Byggbranschen är en av de sektorer som står bakom störst andel av koldioxidutsläppen i Sverige. I den länge konservativa branschen har utfasningen och moderniseringen av de traditionella arbetssätten och materialen gått långsamt. En av de största klimatbovarna i byggbranschen är och har länge varit användningen av cement, inte minst i byggfundament. Men alternativ finns.

Genom att använda markskruvar i galvaniserat stål som fundament minskar utsläppen av koldioxid med drygt 60 procent jämfört med traditionella betongplintar. På Sluta Gräv har man ägnat lång tid åt att skapa och utveckla ett hållbart alternativ till betongplintar.

– Från start har vi ständigt strävat efter att skapa ett mer bekvämt, smart och framför allt hållbart sätt att bygga, men vi måste bli fler med samma målbild, säger Richard Alm, VD på Sluta Gräv och fortsätter:

– Enligt Sveriges ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” ska byggsektorn minska sina utsläpp med minst 50 procent till 2030. Vi är såklart väldigt stolta över att Sluta Grävs markskruvar redan passerat det målet med 60–64 procent. Men det räcker inte med en ensam aktör.

Under det senaste året har Sluta Gräv deltagit i flertalet omnämnda projekt – prisbelönta VillaZero i Borlänge är ett av dem. VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och valet föll på de galvaniserade markskruvarna som fundament till carporten.

– Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners som vill gå samma väg som vi, det vill säga in i framtiden med innovativa produkter. Tillsammans blir effekten större och affärerna mer gynnsamma, vilket är en förutsättning för den omställningen branschen måste genomgå, säger Rickard Alm.

Men det är inte bara koldioxidutsläppen i produktionen som minskar vid val av markskruv före betongplintar. I stället för att gräva i marken skruvas skruvarna ner med minimal påverkan på miljön och kan enkelt skruvas upp för att återanvändas och slutligen återvinnas. De har dessutom en förväntad livslängd på 100 år vilket gör skruvarna till ett cirkulärt alternativ.

­– Det är inte bara utsläppen som är ett stort problem för branschen, vid bryggprojekt orsakas ofta stora skador på den närmiljö vi bygger i vilket till exempel leder till en negativ effekt på djurlivet. För oss är det därför viktigt att våra produkter är skonsamma mot den miljö de används i, avslutar Rickard Alm.

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.