Från lokal start-up till global spelare på 10 år – Stop Digging utmanar den traditionella byggbranschen - Sluta Gräv AB Skip to main content

I år firar det innovativa och numera globala företaget Stop Digging 10-årsjubileum. Sedan starten har företaget växt från en idédriven start-up i Helsingborg till att bli Sveriges största leverantör av markförankring med skruvar. Numera är företaget etablerade i tolv länder runt om i världen och sätter två projekt i timmen, dygnet runt – året om. Men resan slutar inte här. Det entreprenöriella företaget har en tydlig agenda och vill utmana den så traditionella byggbranschen att lägga betongen bakom sig.

I tusentals år har betong varit ett självklart och välanvänt byggmaterial världen över. Men, det går inte längre att frånse att brytningen av kalk och cementtillverkning påverkar miljön och ger upphov till stora koldioxidutsläpp. En negativ miljöpåverkan som skapat ett stort behov av att använda alternativa byggmetoder och material.

För det jubilerande företaget Sto Digging är viljan att förändra den konservativa byggbranschen stark. Deras sätt att göra det på – markförankring med skruv – bidrar till minskade koldioxidutsläpp med drygt 60 procent jämfört med traditionell förankring med betongplintar, mindre kostnader och sparar tid i byggprocesser. Det faktum att Stop Digging skruvar gör minimal påverkan i naturen, går att återanvända och återvinna är ytterligare starka och hållbara argument som bidrar till att värna om jordens ändliga resurser. Och de många fördelarna med markskruvar som ett alternativ till betong börjar gå upp för allt fler.

– Utöver en växande marknad i Sverige har vi till exempel nått stor framgång på Nya Zeeland. Det är ett land som har en tydlig hållbarhetsagenda, värnar om sin natur och är öppna för nya innovativa lösningar. Efterfrågan på hållbara alternativ växer dock i snabb takt även i Europa och i Nordamerika och min övertygelse är att markskruvar framåt är en viktig del av lösningen på hur vi ställer om den globala byggbranschen. Sedan har vi också spännande förfrågningar från länder i Afrika, där våra skruvar är en lösning på utmaningar med vattentillgång och logistikflöden som betonganvändning för med sig, menar Richard Alm, VD på Stop Digging.

Under resans gång har Stop Digging även tagit fram en egen ställning för solceller som monteras på skruvar. Efterfrågan på enkla sätt att bygga solcellsparker på växer i snabb takt och utvecklingen är mycket lovande.

Från start-up till globala spelare på ett decennium
Utifrån en enkel vision om att bygga smartare med att slippa det tunga och resurskrävande jobbet med att gräva, startade helsingborgarna och entreprenörerna Kim Olsson och Håkan Liljekvist Sluta Gräv 2012. Under de kommande tio åren gör företaget en omfattande resa. Från att vara ett start-up företag bestående av endast grundarna har nu Sluta Gräv blivit Stop Digging – ett internationellt bolag med ca 20 medarbetare och 142 partners som finns i tolv länder runt om i världen.

– Sluta Gräv startade tack vare kreativiteten och modet hos Kim och Håkan. Men det som tagit oss dit vi är idag är också deras insikt och beslut om att professionalisera företaget och skapa förutsättningar för att kunna växa. Genom att ta in extern kompetens och en ledning med erfarenhet av att driva stora företag har vi kunnat strukturera företaget och tagit stora steg inom kvalitetsutveckling och digitalisering samt kunnat anställa fler med rätt kompetenser, berättar Richard Alm.

Under det senaste halvåret har Stop Digging tagit två viktiga steg i företagets tillväxt- och professionaliseringsresa. I december 2021 fick Stop Digging en ny majoritetsägare, Sobro, som tillsammans med de befintliga ägarna nu ska fortsätta företagets snabba expansion. Dessutom har företaget fått en ny styrelseordförande sedan maj 2022 i Pontus Cornelius som har stor internationell erfarenhet och som har en tydlig hållbarhetsagenda.

Framtidsvisionen
Årets 10-årsjubileum ger Stop Digging en chans att se tillbaka, men också tillfälle att blicka framåt. Partnerskapet och det nära samarbetet med renommerade lokala hantverkare är en viktig pusselbit i företagets framgångssaga. Redan från start har Stop Digging arbetat strategiskt med att bygga ett varumärke som vilar på svensk kvalité, innovation och mod. Med detta vill man bli en attraktiv partner och säkerställa hög kompetens och en gemensam kultur.

– Idag sätter Stop Digging två projekt i timmen, dygnet runt – året om. Det innebär många möten och många interaktioner för representanter för företaget. Och ambitionen är att det ska bli fler. Våra kunder ska alltid vara trygga med att få samma kvalité, kompetens och service, därför arbetar vi hårt för att implementera vår kultur i hela vår organisation och med våra partners samtidigt som vi växer.

Ytterligare ett viktigt arbete är Stop Digging miljö- och kvalitetscertifieringar. Stop Digging är det enda företaget i branschen som är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 som också inkluderar installationsprocessen som sker via bolagets partners. Under 2021 blev även företaget miljöcertifierade med ISO 14001 som säkerställer att det sker ett kontinuerligt och strukturerat kvalitets- och miljöarbete. Detta tillsammans med många nationella certifieringar skapar mervärde och trygghet för Stop Diggings kunder.

I partnerskap för att möta framtiden

– Just partnerskapet – att arbeta med människor och företag som delar våra värderingar och kultur tror vi är än viktigare framåt. Att utmana en hel bransch eller att hitta nya innovativa lösningar i arbetet med att ställa om verksamheter eller mind-set är inget ensamarbete. Det vi bidrar med, är ett unikt koncept med innovativa markskruvar för markförankring som en del av lösningen att ställa om inom byggbranschen. Men, vi behöver bli fler som är med och ser fördelarna med att samarbeta och bidra, avslutar Richard.

 
Fakta om Stop Digging

  • Grundades 2012 av Kim Olsson och Håkan Liljekvist under namnet Sluta Gräv
  • Är 10 anställda på huvudkontoret i Helsingborg, Sverige
  • Har över 150 partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, Nederländerna Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada
  • Säljer markskruvar och tjänster i segmenten B2C och B2B
  • Har en produktportfölj som består av markskruvar samt solcellsställningar
  • Fördubblade omsättningen men 60% under 2021
  • Har flera internationella strategiska samarbetspartners runt om i världen
  • Är miljö- och kvalitetscertifierade med ISO 9001 och ISO 14001

 
Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.