En god tillväxt som skapar goda förutsättningar och nya möjligheter - Sluta Gräv AB Skip to main content


 

Trots ett år med stor osäkerhet på marknaden har Sluta Gräv fortsatt sin expansiva tillväxtresa, både i Sverige och internationellt.

Sluta Gräv, är en uppstickare inom byggbranschen som erbjuder en modern och kostnadseffektiv markförankring med egenutvecklade markskruvar. Under 2020 har Sluta Gräv haft en mycket god tillväxt med 50 procent jämfört med föregående år.

-Våra ambitiösa satsningar har varit framgångsrika, trots att det har varit många osäkerhetsfaktorer på grund av covid-19 pandemin, säger Richard Alm VD på Sluta Gräv. Under året har vi märkt av det ökade intresset med att bygga och fixa hemma. Det i kombination med en ökad kännedom om Sluta Grävs markskruvar och fördelarna med vårt erbjudande, har bidragit till vår framgång, menar Richard.

Då byggbranschen är en traditionell bransch har Sluta Gräv aktivt arbetat för att stärka sin position på marknaden och att öka kännedomen om markskruvens många fördelar.

– Att välja markskruvar för såväl stora som små byggprojekt är bra både för miljön och plånboken. Jämfört med konventionella metoder släpper en markskruv ut minde utsläpp av koldioxid, än att förankra byggprojekt med betongplintar. Dessutom går markskruven att återanvända, om och om igen, för att slutligen återvinnas, säger Richard.

Vi satsar för framtiden
Under 2020 har Sluta Gräv genomfört en rad åtgärder för att skapa en trygg och stabil grund att stå på för en fortsatt positiv utveckling. Bland annat har Sluta Gräv arbetat med kvalitetshöjande insatser så som certifieringar, nya maskiner och fler utvecklade markskruvar. Sluta Gräv är nu det enda företag i världen som har kvalitetscertifieringen ISO 9001 för installationsprocessen. Dessutom har Sluta Gräv även genomfört en rad förutsättningsskapande insatser, så som nya och utvecklade affärssystem och en omfattande satsning på kommunikation och marknad, med en ny Marknadschef och lansering av en ny webbsida.

– Vi är redo och ser fram emot en fortsatt expansion och tillväxt, både i Sverige och utomlands. Vi hoppas att restriktioner och lock-downs i länder som vi är verksamma i ska släppa taget under året. Vi är förberedda att möta en ökad efterfrågan med våra auktoriserade partners runt om i världen, avslutar Richard.

Årets största projekt för en hållbar framtid
Sluta Gräv har under året varit en del av er rad projekt som driver utvecklingen framåt i en mer hållbar riktning. Markskruvarna från Sluta Gräv utgör ett utmärkt och stabil grund för solcellsparker och genom strategiska allianser har Sluta Gräv under året genomfört ett antal installationer av sådana i bland annat Sverige, Finland och på Nya Zeeland. En av de större solcellsparkerna som Sluta Gräv installerade i samarbete med Van der Valk var i Österåker utanför Stockholm då 760 solcellspaneler under två veckor förankrades med markskruvar i svåra markförhållanden med nivåskillnader och stenig terräng.

Ytterligare en strategisk allians och viktigt projekt genomfördes under 2020 i Nya Zeeland med ett så kallat social housing projekt. Med prefabricerade hus, som tagits fram med hållbarhet i fokus via Platform Homes och en snabb byggprocess med förankring av de 500 husen med markskruvar från Sluta Gräv skapas förutsättningar för fler till ett eget boende.

Året i siffror

  • Tillväxt med 50 procent
  • Finns på 12 marknader
  • 130 auktoriserade partners
  • Ytterligare en kvalitetsstämpel med en ISO 9001:2015 certifiering

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.