Markskruvar – en smart och hållbar markförankring av solcellsparker - Sluta Gräv AB Skip to main content

Intresset för att utveckla produktionen av förnybar energi är stort i Sverige. Det finns ett behov av att snabbt ställa om till en ökad produktion med förnybara energikällor för att nå klimatmål. Höga elpriser, kapacitetsbrist i elnät och en ökad medvetenhet om landets sårbarhet i energiförsörjningen påverkar också till ett ökat intresse.

I dag, finns det såväl vilja, kunskap, teknik och kapacitet till en relativt snabb utbyggnad av solelproduktion i Sverige. Fokus har främst varit på utbyggnaden av takbaserade solcellssystem och statliga stimulansmedel bidrar till en ökad utbyggnadstakt hos såväl privatpersoner som företag. Solcellsparker, det vill säga markbaserade solcellssystem, har hittills utgjort en liten del av den totala installerade effekten av solcellssystem i Sverige. Men nu finns det många aktörer som vill investera i förnybar energi genom etablering av nya solcellsparker.

– En snabb utbyggnadstakt behövs för att göra Sverige fossilfritt men det finns ett antal utmaningar som hindrar utvecklingen, menar Richard Alm VD på Sluta Gräv.

Långa processer för tillstånd hos ansvariga myndigheter och kommuner, konflikter mellan olika natur-, kultur- och miljömål samt behov av samrådsprocesser gör att utbyggnadstakten inte har nått sin fulla potential.

– Trots utmaningar med långa tillståndsprocesser ser vi en kraftig efterfrågan. Fler har fått upp ögonen för vår tjänst och de fördelar som finns med att förankra solpanelställningarna med markskruv från Sluta Gräv. Just nu har vi fått in cirka 100 förfrågningar och har många uppdrag klara som ska installeras under 2022, säger Richard.

Sluta Gräv startade år 2020 med markförankring av solcellsparker och har sedan dess genomfört ett flertal projekt och utvecklat sortimentet. Markskruvar från Sluta Gräv utgör ett utmärkt och stabilt markfundament för solcellsparker och idag finns också kompletterande ställningar där panelerna monteras direkt på ställningen.

En av solcellsparkerna som Sluta Gräv har installerat finns i Österåker utanför Stockholm. Under två veckor förankrades 760 solcellspaneler med markskruvar i mycket svåra markförhållanden med nivåskillnader och stenig terräng. Företaget har också genomfört installationer i Finland och Nya Zeeland.

– Det finns så många fördelar med att använda markskruv och våra ställningar för att installera solcellsparker. Jämfört med traditionell byggmetod där förankringen sker med betong eller pålning, är vårt erbjudande både smartare, snabbare och mer hållbart, menar Richard.

Markskruv gör det enklare att anpassa solcellsparken efter naturens förutsättningar och gör inte heller samma åverkan på naturen som med konventionella metoder. Processen för installationen är effektiv, smidig och går också mycket snabbare än att gräva plinthål för betongfundament eller att påla. Markskruv är en innovativ och modern lösning som är mer hållbar än konventionella metoder. Vid en jämförelse släpper en markskruv ut 60 procent mindre koldioxid än om markförankringen sker med betongplintar. Ytterligare en fördel är att Sluta Grävs markskruvar går att skruvas upp och återanvändas, för att slutligen återvinnas.

– Att montera solcellsparker med våra markskruvar är en vinna-vinna situation för alla parter. Byggprocessen blir effektiv och kunden sparar tid, pengar och resurser. Men den största vinsten är ur ett hållbarhetsperspektiv. Markskruv ger ett lägre koldioxidavtryck, gör mindre åverkan på naturen och bidrar till att värna om jordens ändliga resurser, avslutar Richard.

Fakta om markförankring av solcellsparker med markskruv:

  • Otillgänglig mark, eller mark som är i träda kan användas till nya solcellsparker
  • Markskruv gör det enklare att anpassa den nya solcellsparken till naturens förutsättningar
  • Leverans och montering på 3-6 månader
  • Markskruv från Sluta Gräv får högsta betyg av Byggvarubedömningen, som både avser markskruvens kemiska innehåll samt dess påverkan under produktens livscykel
  • Markskruv från Sluta Gräv tillverkas av stål som går att återanvända och återvinna. Den malm som används i stålproduktion blir därmed en del av ett cirkulärt förlopp. Vid en jämförelse med markförankring med cement och betong som inte är cirkulärt, är det därmed ett mer hållbart alternativ som värnar om jordens ändliga resurser.

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt.

Sluta Gräv bildades år 2012 och är en uppstickare i byggbranschen med säte i Helsingborg. År 2020 omsatte företaget 40 miljoner kronor och finns på marknaden i Europa, Nord Amerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har 130 partners som är auktoriserade montörer av Sluta Grävs markskruv.