Lunds stadspark renoveras… ska bli Nordisk Djungel

Lunds stadspark har länge betraktats som en oas dit stadens invånare kan söka sig för rekreation, eller för att för ett ögonblick slippa vardagsstressen. Inte minst har den kommit att bli närmast en helgedom för valborgsfirande studenter. Att den på senare tid befunnit sig under konstruktion borde därför inte vara någon nyhet, i alla fall inte för lundaborna.

Den nya ombyggnationen omfattar främst den södra delen av parken – den del som kanske är mest känd för den stora dammanläggningen. Temat på den nya parkdelen är nordisk djungel och kommer bl.a. innefatta spångar och trädäck samt ett vattenfall med kringliggande våtmarksvegetation. Även en brygga kommer att byggas vid dammen så att besökarna kan åtnjuta en ännu mer naturnära upplevelse.

Så hur kommer då Slutagräv in i bilden, kanske du frågar dig? Ja, ibland räcker det inte med bara med bra material och modern utrustning, utan snarare om rätt utrustning och rätt metod. Några av svårigheterna med markförankringar i denna del av parken är just markens känslighet och förankringspunkternas positioner. En bit ner under marken löper nämligen stora rotsystem som riskerar att skadas vid grävning. Strandbanken, där dammens nya brygga kommer att befinna sig, är dessutom redan utmätt och anlagd med småsten. Att gräva upp den igen, för att lämna plats åt betongplintar, var därför inte aktuellt. Lägg där till nivåskillnader i marken, vilket innebär att i princip varenda förankringspunkt har olika höjd. Det sistnämnda är för övrigt en mardröm för alla som har erfarenhet av att sätta eller gjuta betongplint.

Med allt detta i åtanke började Lunds kommun se sig om efter ett smidigare alternativ för att kunna förverkliga sitt påbörjade parkprojekt. Inte minst letade man efter en metod som var mer skonsam mot såväl marken som miljön i stort. Som det såg ut återstod då endast ett alternativ – nämligen markskruv! Detta är förstås det bästa och miljövänligaste alternativet vid de flesta markförankringsarbeten. Under de senaste veckorna har våra montörer i Malmö därför fått visa upp sitt gedigna hantverkskunnande och samtidigt försäkrat att lundaborna får sin nordiska djungel färdig i tid.

I projektet har man beräknat att det gått åt ungefär 200 markskruvar för att förankra de planerade byggnationerna. Med våra metoder har det dock varken behövts betong eller tunga maskiner. Man har med andra ord inte behövt oroa sig över vare sig fraktmassor, betonghantering eller rötternas välbefinnande! Det fiffiga med markskruv är också att den borras ned i marken. Eventuella nivåskillnader har därför enkelt kunnat regleras och kompenseras genom att höja (skruva upp) respektive sänka (skruva ned) skruvarna. Detta har för övrigt sparat mycket tid och extraarbete!

Hur slutresultaten av stadsparken kommer att se ut, kan förstås bara framtiden utvisa. Våra montörer på Slutagräv i Malmö har dock gjort sin del – installerat stabila och byggfärdiga markfundament åt stadsparkens kommande besökare. Vi kommer nu med spänning följa resten av parkens byggnationer och samtidigt hålla tummarna för att lundaborna får sin efterlängtade djungel så snart som möjligt!

Arbetet är som sagt bara inlett.
Vi kommer dock följa detta projekt med spänning och uppdatera er under resans gång.

Fortsättning följer…